نظر شاهپور پورغلام محمدی برای کتاب ستاره های نبرد هوایی (جلد اول)

ستاره های نبرد هوایی (جلد اول)
احمد مهرنیا
(۱۴ رای)
شاهپور پورغلام محمدی
۱۴۰۱/۳/۲۷
متأسفانه خیلی ناقص و کلی نوشته شده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.