نظر محمدعلی کلوندی برای کتاب صوتی مرشد و مارگریتا

مرشد و مارگریتا
میخائیل بولگاکف، پرویز شهدی
(24 رای)
محمدعلی کلوندی
۱۴۰۱/۳/۳۰
چهارنکته درموردکتاب را میخواهم بیان کنم که میتوانند مفید باشند
نکته اول: توانایی‌ها وقدرت شیطان مبتنی بر مسیحیت ارتدکس است وباعقایدشیعه اثنی عشری مطابقت نداردکه قلم نویسنده در شرح توانایی هاوقدرت شیطان بی تاثیر نیست.
نکته دوم: شخصیت‌های زیادی درداستان وجود دارند که تعدادی از آن‌ها وقتی کار نویسنده با آن‌ها تمام میشود از داستان خارج میشوند وبرای جمع بندی دوباره درمورد آن‌ها مطالبی هست.
نکته سوم: افرادی که باشیطان وافرادش برخورد دارند به شکلی عجیب وغریب سست و ناتوان هستند وهرچه که شیطان یا افرادش میگویند قبول می‌کنندواراده‌ای ازخود نشان نمی‌دهندالبته به جزاغذیه فروش که فقط از بلایی که بعد از نمایش بر سرش آمده از شیطان شکایت می‌کند که کلاه سرش می‌رود ومنشی مجموعه نویسندگان که حاضر نمیشود بدون کارت نویسندگی اجازه ورود به دستیاران شیطان نمی‌دهد.
نکته چهارم: به نظر من این اثر یک شاهکار نیست وچون من قبل از این کتاب، کتاب یادداشت‌های یک پزشک را از بولگاکف به صورت صوتی شنیده بودم انتظار یک کتاب
فوق العاده را داشتم که اینطور نبود. درآخرهم اجرای آقای
قناعت پیشه خوب بود و ایرادی در اجرای ایشان ندیدم.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.