نظر Eti Atshani برای کتاب صوتی هرگز هرگز

هرگز هرگز
کالین هوور، تارین فیشر
(۱۹ رای)
Eti Atshani
۱۴۰۱/۴/۲
داستان کتاب، جالب و نو، بود، اینکه کسی خود را نشناسد و بخواهد از روی حوادث به شخضیت و خاطرات خود پی برده وعلت آنچه باعث این وضع شده را دریابد. شرایط سخت و جذابی ایجاد مینماید.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.