نظر میلاد محمد زاده برای کتاب صوتی من آن توام

من آن توام
سید عبدالحمید ضیایی، پیام دهکردی
(۲۶ رای)
میلاد محمد زاده
۱۴۰۱/۴/۳
بی نظیر بود روایت را باید چنین راوی بگوید
هیچ پاسخی ثبت نشده است.