نظر فرشته غلامحسین پور برای کتاب صوتی فلسفی زیستن

فلسفی زیستن
جوناس سالزجیبر، نازنین فاطمه سوداگر
(7 رای)
فرشته غلامحسین پور
۱۴۰۱/۴/۴
. فصلهای اول برای من جذاب نبود. از فصل عملی کردن موعظه‌های رواقی بسیار مفید واگر عمل شود دگرگونی عمیق بر زندگی هرشخص میگذارد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.