نظر کوروش تیمورنژاد برای کتاب مگنس چیس و اساطیر آسگارد

مگنس چیس و اساطیر آسگارد
ریک ریوردان، آرزو مقدس
(9 رای)
کوروش تیمورنژاد
۱۴۰۱/۴/۹
کتاب جالبیه نویسنده خیلی خودمانی عامیانه به مسائل تاریخ و اساطیری پرداخته
هیچ پاسخی ثبت نشده است.