نظر KaMaL Ebrahimi برای خلاصه کتاب صوتی پیامی به گارسیا

پیامی به گارسیا
آلبرت هابرد، زهره نوروزی
(1374 رای)
KaMaL Ebrahimi
۱۴۰۱/۴/۱۵
کتاب از دیدگاه کارفرماها نوشته شده حاوی نکات خوب و بدی هست.
نکات خوب:
مسوولیت پذیری و وظیفه شناسی، صادق بودن، کاربلد بودن، شکوه و ناله نکردن از شرایط و حرکت بسوی تعالى
نکات منفی:
در جایی از کتاب میگه کارمندی که بخاطر حقوق دست به اعتصاب میزنه بدرد نمیخوره، این ایده ۱% ثروتمندان جامعه هست.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.