نظر عسل تاجیک برای کتاب درک ارزش شکست

درک ارزش شکست
الیزابت دی، زهرا ساعدی
(۱۷۰ رای)
عسل تاجیک
۱۴۰۱/۴/۱۵
بی نظیره.. خوانا روان و به زبان ساده، پر از مفاهیم باارزش
هیچ پاسخی ثبت نشده است.