نظر رحیم اهری برای کتاب داعشی خاطرخواه

داعشی خاطرخواه
هاجر عبدالصمد، ستار جلیل زاده
۵۲ رای
رحیم اهری
۱۳۹۶/۱۲/۴
خیلی خوب و عبرت آموز بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.