نظر حمید یاری برای کتاب داعشی خاطرخواه

داعشی خاطرخواه
هاجر عبدالصمد، ستار جلیل زاده
۵۲ رای
حمید یاری
۱۳۹۶/۱۲/۴
هیچ پاسخی ثبت نشده است.