نظر شیدا سهیل برای کتاب صوتی سه شنبه خیس

سه شنبه خیس
بیژن نجدی، مهدی رضایی
(۱۷۴ رای)
شیدا سهیل
۱۳۹۶/۱۲/۹
راستش چنگی به دل نمیزد...
Malihe Alipour
۱۳۹۷/۱/۳۱
شما بهتر بلدی؟