نظر Daneshjoo Z500 برای کتاب کمال‌گرایی یا کامل‌گرایی

کمال‌گرایی یا کامل‌گرایی
علی شمیسا
(۵۱ رای)
Daneshjoo Z500
۱۳۹۷/۱/۲
کتاب جالبیه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.