نظر محمدعلی کلوندی برای کتاب صوتی پرونده هری کبر

پرونده هری کبر
ژوئل دیکر، آریا نوری
(201 رای)
محمدعلی کلوندی
۱۴۰۱/۵/۱۱
ما دراین کتاب با یک داستان پلیسی مواجه هستیم که درابتدا به علت نبود اطلاعات کافی مختومه می‌شود اما بعد از سی سال وبا پیدا شدن جسد مقتول مجدد پرونده باز می‌شودودرهربخش از داستان فرد مورد اتهام تبرئه
می شود وفرددیگری متهم به قتل می‌شود وداستان پیچیده است ومن تا آخر داستان نتوانستم قاتل را تشخیص بدهم، نقد من به کتاب این است که طولانی است وحوصله من سر رفت از بس متهم عوض می‌شدو درمورد نولا هم باید بگویم که فردی خودآزار است وبا تعداد زیادی درارتباط است که باعث طولانی شدن کتاب هم همین است. همزمان با داستان اصلی یک داستان فرعی هم درجریان است که هری کبر درقالب چند نکته چهاچوب کلی برای نویسنده شدن رادراختیار مارکوس گلدمن قرار می‌دهد واین بخش از کتاب برای افرادی که می‌خواهند نویسنده بشوند مفید است. اجرای آقای قناعت پیشه هم باید این نکته را بگویم به این علت که برای هر شخصیت صدای جداگانه اجرا نکرد نقطه قوت این اجرا است وهمین مسئله اجرای عالی داشتند.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.