نظر کاربر sha برای کتاب از آن سوها

از آن سوها
جی پی واسوانی، فریبا مقدم
(4 رای)
کاربر sha
۱۴۰۱/۵/۱۱
به زبان خیلی ساده راههای ارتباط با خدا را بیان کرده و راهنمایی مفیدی برای خودشناسی و خداشناسی است. همانطور که در قران مجید هم بیان شده خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است پس ارتباط برقرار کردن با خدا سخت نیست کافیست همیشه و در همه حال به عشق خدا و یاد خدا کارهای مفید و ارزشمندی را انجام دهیم و خدمات شایسته‌ای را به مخلوقات خدا ارائه کنیم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.