نظر Univer Sity برای کتاب صدای تو خوبست

صدای تو خوبست
رضا حاجی آبادی
(۱۹۱ رای)
Univer Sity
۱۴۰۱/۵/۱۲
سهراب سپهری و جانی که در اشعارش جاریست غیرقابل وصف است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.