نظر ن د ا ز ر ن د ی برای کتاب صوتی روش اعتمادسازی

روش اعتمادسازی
پاتریک گالوین، نازنین مهرپناه
(520 رای)
ن د ا ز ر ن د ی
۱۴۰۱/۵/۲۲
داستان پروری برای بیان سوژه مفید، انتخاب خوبی که نویسنده انجام داده است. دست مریزاد🙏
آزمون چهارگانه و نکات ریزی که باید با دقت از کتاب در می‌اوردی، برای کارآفرینی این دوران مؤثره.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.