نظر ع ب برای کتاب تماس کوانتومی

تماس کوانتومی
ریچارد گوردون، جمشید هاشمی
(۵۵ رای)
ع ب
۱۳۹۷/۱/۱۳
کتاب خوبیه با مطالب روان و امیدوارکننده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.