نظر سپنتا سعادت برای کتاب اصول شروع بازی شطرنج

اصول شروع بازی شطرنج
خلیل حسینی
(13 رای)
سپنتا سعادت
۱۴۰۱/۵/۲۵
کتاب بسیار سودمند و خوب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.