نظر حسین خبازی برای کتاب هرچه پیش آید خوش آید

هرچه پیش آید خوش آید
خلیل رضوی
(۴ رای)
حسین خبازی
۱۳۹۷/۱/۱۵
جذابیت کتابهای انگیزشی بسیار زیاده و من شیفته‌ی انها دارم میشم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.