نظر مجید توکلی زانیانی برای کتاب زندگی پس از مرگ

زندگی پس از مرگ
جی پی واسوانی، فریبا مقدم
(۲۷ رای)
مجید توکلی زانیانی
۱۴۰۱/۵/۲۷
البته کتاب خیلی برای کسیکه در مادیات نباشه مفیده ولی غیر از این فکر نکنم برای بقیه جالب باشه واستفاده ببرن
هیچ پاسخی ثبت نشده است.