نظر سیاه مشق برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۵۸ رای)
سیاه مشق
۱۴۰۱/۶/۸
نکات مهارتی کتاب خوب و قابل بهره گیری هست. اما نباید نگاه توحید محور را فراموش کرد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.