نظر Eiliya Rabiei برای کتاب مثنوی لیلی و مجنون

مثنوی لیلی و مجنون
نظامی گنجوی
(۳۷ رای)
Eiliya Rabiei
۱۳۹۷/۱/۳۰
شعر پارسی را پاس بداریم
ممنون از این کتاب و این نرم افزار
هیچ پاسخی ثبت نشده است.