نظر Hosseinj Karimi برای کتاب GBS بیوشیمی هارپر

GBS بیوشیمی هارپر
غزال دفتری
(۱۷ رای)
Hosseinj Karimi
۱۴۰۱/۶/۱۹
کتاب خوبیه اما کتاب کامل نیست اما مطالبش به خوبی به ترتیب نوشته شده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.