نظر امین مختاری برای کتاب جامع احیاء قلبی ریوی CPR

کتاب جامع احیاء قلبی ریوی CPR
محمدرضا عسگری، محسن سلیمانی
(۱۸ رای)
امین مختاری
۱۳۹۷/۱/۳۱
مثالی از معایب نشر کتب تخصصی دانشگاهی در اپ‌های غیرتخصصی، همین نمونه است. انتشار نسخه تاریخ گذشته و غیرمعتبر.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.