نظر مهدی حمیدی برای کتاب صوتی مثنوی معنوی (دفتر دوم)

مثنوی معنوی (دفتر دوم)
مولانا جلال الدین محمد بلخی، ساعد باقری
(73 رای)
مهدی حمیدی
۱۴۰۱/۶/۲۶
دفتر دوم با خواندن عالی جناب باقری در درک مفاهیم و اصطلاحات این دفتر کمک مینماید
هیچ پاسخی ثبت نشده است.