نظر محمد زارع برای کتاب صوتی شاهنامه فردوسی به نثر

شاهنامه فردوسی به نثر
محمد دبیرسیاقی، ابوالقاسم فردوسی
(100 رای)
محمد زارع
۱۴۰۱/۷/۲
واقعا کتاب صوتی زیبایی است بخصوص راوی بسیار زیبا کتاب را حکایت میکند ارزش گوش دادن دارد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.