نظر محمد شریف حامدی برای کتاب صوتی بنیانی علمی برای جهان عقلانی

بنیانی علمی برای جهان عقلانی
پل دیویس، محمدابراهیم محجوب
(۱۱ رای)
محمد شریف حامدی
۱۴۰۱/۷/۷
صدای خواننده جذاب، کتاب نیز خواندنی بود اما اندکی مطالب پراکنده بود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.