نظر شهره ولایی برای کتاب صوتی نشخوار ذهنی

نشخوار ذهنی
اتان کراس، شاهین غفاری
(120 رای)
شهره ولایی
۱۴۰۱/۷/۱۸
کتابی بسیار ارزشمند و علمی که با روشهای بسیار ساده و کار آمد امکان تغییر زندگی را، از طریق کنترل گفتگوی درونی آموزش میدهد
خوانش کتاب مناسب برای انتقال مفاهیم مهم کتاب میباشد و به درک بهتر کمک میکند
من این کتاب را به همه دوستان صمیمانه پیشنهاد میکنم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.