نظر میثم شمس ارا برای کتاب حرمسرای قذافی

حرمسرای قذافی
آنیک کوژان، سیده تبسم موسوی
(۲۳۵ رای)
میثم شمس ارا
۱۴۰۱/۷/۲۰
درود. مطالب عبرت آمیزی بیان شده. همیشه ظلم یک پایان داشته. حکومت‌های ظالم با ایجاد ترس و وعده ازدست دادن امنیت بر انسانها حکومت کردند‌.
انسانهای آزاده باید با عمیق دیدن حقایق و بیان آن‌ها دنیا را جای بهتری برای زندگی خود و دیگران بکنند.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.