نظر حسین آ قا برای کتاب شناخت و درمان رفتاری کودکان

شناخت و درمان رفتاری کودکان
مریم دهقان بنادکی
(23 رای)
حسین آ قا
۱۳۹۷/۳/۷
متاسفانه بسیار از این کتابها کلی گویی کرده و به راه حل مشکلات کمتر پرداخته
هیچ پاسخی ثبت نشده است.