نظر مژگان نیکجو برای کتاب زندگی پس از مرگ

زندگی پس از مرگ
جی پی واسوانی، فریبا مقدم
(۲۷ رای)
مژگان نیکجو
۱۴۰۱/۸/۹
خیلی خوب بود با خوندنش به آرامش رسیدم دیدگاهم نسبت به مرگ عوض شد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.