نظر ملیحه بهارلو برای خلاصه کتاب صوتی پیامی به گارسیا

پیامی به گارسیا
آلبرت هابرد، زهره نوروزی
(1367 رای)
ملیحه بهارلو
۱۴۰۱/۸/۱۴
یک چکیده کوتاه، قابل تامل وتاثیرگذار، هرچند کتاب کاملا به روابط بین فردی واجتماعی در محیط کسب وکار واجتماع اشاره داره اما برای من بشخصه تلنگری بود به تمام بهانه تراشیها، اهمالکاری وتنبلیهایی که کاملا درون ذهن خود فرد اتفاق میفته، تمام شکافهایی که بین تصمیم، تا اجرا میفته وحصول نتیجه رو به تعویق میندازه یا کلا انقدر شروع کار رو سخت جلوه میده که از شروع کار، خودمون رو منصرف میکنیم، وهمین خلقیات فردی که مانع‌های ذهنی برای کارها واهداف شخصیمون ایجاد میکنه چه بسا از ما افرادی با بهره وری پایین اجتماع میسازه، در واقع منظورم این هست که اگر کسی به تعهدات شخصی خودش در قبال پیشرفت وارتقای فردی وخصوصیش تااینحد بی توجه وبی مسیولیت هست که با بهانه‌ها اونها رو به تعویق میندازه قطعا در برابر تمام مسیولیتهای مدنی واجتماعیش هم از همین سبک بهانه تراشی واهمالکاری برای انجام کمترین فعالیت پیروی میکنه، در انتها به کتاب دیگری با عنوان یک سفرهزارفرسنگی با اولین گام آغاز میشود اشاره میشه که خوشبختانه نسخه pdfو صوتی در کتابراه موجود هست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.