نظر مصطفی گلی برای کتاب صوتی فلسفی زیستن

فلسفی زیستن
جوناس سالزجیبر، نازنین فاطمه سوداگر
(7 رای)
مصطفی گلی
۱۴۰۱/۹/۳
ایرادات متعدد املائی و تلفظی و سرعت خیلی زیاد در قرائت متن.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.