نظر طالب ثامری برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۴۸ رای)
طالب ثامری
۱۳۹۷/۳/۲۳
تشکر فراوان از معرفی کتاب و ترجمه عالی غزل رمضانی
و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود
و دوست داشتن آن کلمه نخستین بود
خدا، امانت خود را به آدمی بخشید
که بار عشق، برای فرشته سنگین بود
و زندگانی و مرگ آمدند و گفته نشد
کز این دو، حادثه اولّی، کدامین بود
اگر نبود به جز پیش پا نمی‌دیدیم
همیشه عشق همان دیده جهان بین بود
به عشق از غم و شادی، کسی نمی‌گیرد
که هر چه کرد، پسندیده و به آیین بود
اگر که عشق نمی‌بود، داستان حیات
چگونه قابل توجیه و شرح وتبیین بود؟
و آمدیم که عاشق شویم و در گذریم
که راز آمدن و مرگ آدمی، این بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.