نظر راحیل 👩‍🏫 برای کتاب صوتی هفت راز دلبسته کردن همسر

هفت راز دلبسته کردن همسر
مرضیه فاطمی، نازنین آذرسا
(41 رای)
راحیل 👩‍🏫
۱۴۰۱/۹/۱۰
متوسط بود.
موسیقیِ دائمی، رو مخ و مانع تمرکز کافی میشد.
لحن گوینده، خیلی مصنوعی و سطح پایین بود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.