نظر منوچهر احمدی برای کتاب افکار کودکانه

افکار کودکانه
علیرضا هزاره
(1034 رای)
منوچهر احمدی
۱۴۰۱/۹/۲۰
کتاب جالب و طنزی بود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.