نظر فاطمه حدادی برای رمان شاخه نبات

رمان شاخه نبات
حمزه سردادور
(۸۶ رای)
فاطمه حدادی
۱۳۹۷/۴/۱۴
من دوست داشتم قشنگ بود. دست نویسندش دردنکنه. فکرنمیکردم حافظ وشاخه نبات این همه برای رسیدن به هم پستی وبلندی روطی کرده باشن. البته عشق حافظ به شاخه نبات خیلی بیشتربوده تاشاخه نبات به حافظ.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.