نظر M.B برای کتاب صوتی شاهنامه فردوسی به نثر

شاهنامه فردوسی به نثر
محمد دبیرسیاقی، ابوالقاسم فردوسی
(100 رای)
M.B
۱۴۰۱/۱۰/۱
بیان بسیار شیوا و دلنشین گوینده شاهنامه را زیباتر کرده است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.