نظر Amirhossein برای کتاب صوتی شاهنامه فردوسی به نثر

شاهنامه فردوسی به نثر
محمد دبیرسیاقی، ابوالقاسم فردوسی
(100 رای)
Amirhossein
۱۴۰۱/۱۰/۱۱
کتاب عالی همراه با روای گیرا
هیچ پاسخی ثبت نشده است.