نظر فاطی یوسفی برای کتاب بال های شکسته

بال های شکسته
جبران خلیل جبران، مهدی سرحدی
(۲۰ رای)
فاطی یوسفی
۱۳۹۷/۵/۱۴
کتاب قشنگیه. نمایانگر یک عشق پاک. با بکار بردن واژگانی زیبا
هیچ پاسخی ثبت نشده است.