نظر شهاب قضاتلو برای کتاب صوتی آداب دیکتاتوری

آداب دیکتاتوری
فرانک دیکوتر، مسعود یوسف حصیرچین
(13 رای)
شهاب قضاتلو
۱۴۰۱/۱۱/۲۴
دارای اطلاعات مفید بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.