نظر کریم رئیسی برای کتاب دا: خاطرات سیده زهرا حسینی

دا: خاطرات سیده زهرا حسینی
سیده زهرا حسینی
۲۳۰ رای
کریم رئیسی
۱۳۹۷/۶/۱
این کناب گنجیه که باید حتما در ردیف و‌برنامه مطالعاتی قرار بگیره
هیچ پاسخی ثبت نشده است.