نظر Pejman Pirmoradi برای کتاب صوتی 1984

1984
جورج اورول، صالح حسینی
(۴۸۲ رای)
Pejman Pirmoradi
۱۳۹۷/۶/۴
شاید بتوان گفت این کتاب ادامه و عاقبت و نهایت قلعه حیوانات است، به این معنا که قدرت در ید انسان ابزارى است نابودگر براى انسانیت. گویى تمام ایسم هاى جهان در مواجهه با قدرت به یک شکل تجلى یافته و براى نگاه داشتنش فاتحه همان ایسم‌ها را میخوانند.
عالى
هیچ پاسخی ثبت نشده است.