نظر علیرضا وطن پرست برای کتاب رساله حدود و قصاص و دیات

رساله حدود و قصاص و دیات
محمدباقر مجلسی، علی فاضل
(138 رای)
علیرضا وطن پرست
۱۴۰۲/۱/۵
قصاص هر طورش بده ولی کتاب مفیدیه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.