نظر حدیث حاتمی برای کتاب مثنوی لیلی و مجنون

مثنوی لیلی و مجنون
نظامی گنجوی
(۳۷ رای)
حدیث حاتمی
۱۳۹۷/۶/۲۵
کتاب بسیار زیبا، ممنون
هیچ پاسخی ثبت نشده است.