نظر شهربانو برای کتاب صوتی نشخوار ذهنی

نشخوار ذهنی
اتان کراس، شاهین غفاری
(120 رای)
شهربانو
۱۴۰۲/۱/۷
این کتاب تاثیر خودگویی‌های ممتد با رویکرد منفی را بر روح و جسم به تصویر می‌کشد. راهکارهایی ارائه می‌دهد که بتوانیم از بند نشخوار ذهنی رهایی پیدا کنیم. در مجموع کتابی بسیار مفید است و برای کسانی که ذهنشان به موضوع خاصی قفل می‌کند کاربردی است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.