نظر فرزاد فراهانی برای کتاب صوتی هم سرایان خیابان کینگزلی

هم سرایان خیابان کینگزلی
مانوئل مانیوز، لیدیا دیویس
(6 رای)
فرزاد فراهانی
۱۴۰۲/۱/۱۰
با نظر آقای قلمبر موافقم، داستان " همسرایان خیابان کینگزلی "
که هم نام همین مجموعه داستان هست، به نظرم انتخاب بهتری بود
برای نمونه صوتی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.