نظر h aghaei برای کتاب ۵۴ دام در روابط بین زن و شوهر

۵۴ دام در روابط بین زن و شوهر
آلن فی، الهام آرام نیا
(140 رای)
h aghaei
۱۴۰۲/۱/۱۲
نکات برجسته برای من: پرهیز از واکنش‌های التهابی و دوری کردن از جنگ و جدال قدرت!
هیچ پاسخی ثبت نشده است.