نظر بهار امیرفیض برای رمان شمس و طغرا

رمان شمس و طغرا
محمدباقر میرزا خسروی
(52 رای)
بهار امیرفیض
۱۴۰۲/۱/۱۲
وقتی شروع به خواندن کردم به خصوص از بخش ۳ به بعد جذب روانی و سبک نگارش داستان شدم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.