نظر رسول صیادی برای کتاب دا: خاطرات سیده زهرا حسینی

دا: خاطرات سیده زهرا حسینی
سیده زهرا حسینی
۲۳۰ رای
رسول صیادی
۱۳۹۷/۷/۱۲
نماینده نسل باتجربه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.